This page is hosted for free by cba.pl. Are you the owner of this page? You can remove this message and unlock many additional features by upgrading to PRO or VIP hosting for just 5.83 PLN!
Want to support this website? Click here and add some funds! Your money will then be used to pay for any of our services, including removing this ad.

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w BorzeData założenia OSP Bór to 2.XI.1967r. Założycielami byli: Władysław Gacek i Wojciech Niemiec.

W tym roku zbudowano pierwszą zastawkę przeciwpożarową we wsi. Gromadzka Rada Narodowa w Szaflarach, z nadwyżki budżetowej, zakupiła dla OSP w Borze nową motopompę M-800. Była to motopompa PO-3. Oficjalne jej przekazanie i poświęcenie odbyło się dnia 16.VI.1968r. Po¬święcenia dokonał pochodzący z Boru ks. Stanisław Ochotnicki.

Pierwsze Walne Zebranie odbyło się w dniu 17.III.1968r. Wybrano zarząd OSP Bór. Prezesem został Władysław Gacek, a naczelnikiem Stanisław Kustwan. W tym czasie było 15 członków OSP.

Na Walnym Zebraniu członków OSP Bór dnia 8.III.1970r. podjęto uchwałę o przyjęciu w szeregi OSP Bór czternastu kobiet. Utworzono Żeńską Drużynę Pożarniczą. Dowódcą została Marianna Waluś. Drużyna ostro wzięła się do pracy i ćwiczeń. W zawodach powiatowych w Krościenku zdobyła I miejsce i wygrała motopompę P 26 (M4/4). W dniu 26.VII.1970r. odbyła się uroczystość przekazania motopompy M 4/4 dla Żeńskiej Drużyny Pożarniczej przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Nowym Targu. W tym czasie zaczęto myśleć o budowie remizy, ponieważ sprzęt przeciwpożarowy znajdował się w prywatnych zabudowaniach.

Na zebraniu wiejskim podjęto decyzję o budowie szkoły i remizy. Wszyscy zdecydowali jednomyślnie złożyć składkę po 1150 zł spod numeru (była to wartość zbliżona do wartości połowy krowy) i zaczęto wykupywać działki od: Marii Bryja, Władysława Zarębczana, Marii Gaculak, Ludwiki Rączka, Ludwiki Łukaszczyk oraz Jana Latochy. Powołano komitet budowy remizy OSP w Borze w składzie:
- przewodniczący: Stanisław Kustwan
- z-ca przewodniczącego: Władysław Gacek
- sekretarz: Marianna Waluś
- członkowie: Stanisław Komperda, Jan Rączka, Władysław Kwak.

Po wykupieniu terenu pod budowę remizy i szkoły zaczęto zwozić materiały budowlane z rozbiórki budynku obok Domu Kultury w Nowym Targu. Bór otrzymał pozwolenie na rozbiórkę tego budynku od Urzędu Po¬wiatowego w Nowym Targu. Uzyskany materiał przewieziono furmankami w czynie społecznym.

W październiku 1974 roku rozpoczęto budowę remizy przy wielkim zaangażowaniu ówczesnego sołtysa i członka OSP Józefa Chrobaka i przewodniczącego Komitetu Budowy Stanisława Kustwana oraz Stanisława Komperdy. Od Polonii amerykańskiej – Koło Szaflary uzyskano w darze 1900 kg blachy ocynkowanej na pokrycie dachu remizy. W 1976 roku została ona pokryta blachą, a następne lata to prace wykończeniowe.

Dnia 23.XI.1978 roku został oficjalnie przekazany przez KWSP w No¬wym Sączu i przyjęty przez KRSP w Zakopanem dla OSP Bór pierwszy samochód pożarniczy marki „Żuk”. Do tej pory sprzęt pożarniczy przewożony był końmi. Uroczystość przekazania odbyła się już dnia 9.VII.1978r. W uroczystości zorganizowanej z tej okazji uczestniczył znany pisarz podhalański Włodzimierz Wnuk.

W 1986 roku pozyskano następną nową motopompę PO-5. Lata 1987-88 do remizy doprowadzono wodę bieżącą i wykonano centralne ogrzewanie budynku.

W roku 1987 OSP w Borze otrzymała sztandar. Został on ufundowany przez byłych strażaków: Mariannę Gacek i Jana Gacka obecnie członków wspierających naszą jednostkę, mieszkających w USA. Uroczyste poświęcenie i przekazanie sztandaru odbyło się w dniu 19.VII.1987r. Poświęcenia dokonał ks. Ryszard Matuszek wikary parafii Szaflary. W 1992 roku wyremontowano, wykonując betonowe umocnienia, zastawkę przeciwpożarową. W roku 1994, ze względu na nieobecność w kraju naczelnika, funkcję tę powierzono druhowi Józefowi Gackowi, jako pełniącemu obowiązki do najbliższego zebrania wyborczego 1995 roku, na którym został oficjalnie wybrany na naczelnika i funkcję tę pełni nadal. W 1994 roku została również założona Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, której pierwszym opiekunem został druh Józef Chrobak, a obecnie jest nim druh Józef Gacek. Młodzież chętnie brała udział w ćwiczeniach i dzięki temu zajmowała czołowe miejsca w zawodach gminnych i powiatowych. Dzięki pracy naczelnika OSP Bór Józefa Gacka młodzież pogłębia wiedzę w zakresie pożarnictwa i bierze udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym, powiatowym i 4-ro krotnie wojewódzkim zajmując dobre miejsca. W 2006 roku członek MDP Bór Sebastian Gacek zajął drugie miejsce w eliminacji wojewódzkiej OTWP i reprezentował województwo w eliminacji krajowej.

W 1995 roku, ze środków Urzędu Gminy w Szaflarach, oraz Rady Sołeckiej wsi Bór i dużym wkładzie pracy społecznej druhów, wyremontowano pomieszczenie kuchni. W 1997 roku zakupione zostały pierwsze mundury dla MDP. W 1998 roku zostały umocnione i zabezpieczone płytami betonowymi brzegi zastawki. Dokończono świetlicę MDP.

Samochód „Żuk” służył strażakom w Borze przeszło dwadzieścia lat. W 1999 roku został zezłomowany w zamian za upust na nowy. Nowy samochód pożarniczy „Lublin II” zakupiono 5.II.1999 roku ze środków Urzędu Gminy w Szaflarach. Zabudowę samochodu wykonała firma Zbigniewa Szczęśniaka w Bielsku Białej. Zabudowę dofinansował ZG ZOSP RP w kwocie 10 tysięcy złotych pozostałą kwotę wyłożyła Gmina Szaflary. Uroczystość poświęcenia i przekazania samochodu odbyła się 9.V.1999 roku. Przed uroczystością, ze środków Gminy Szaflary, gruntownie wyremontowano budynek remizy oraz jego otoczenie. Samochód poświęcił ks. proboszcz Wojciech Wcisło, proboszcz parafii Szaflary. Na uroczystość zaproszeni zostali założyciele OSP w Borze: Władysław Gacek i Wojciech Niemiec. Władysław Gacek niestety nie doczekał uroczystości, zmarł tydzień przed uroczystością, a Wojciech Niemiec nie był obecny ze względu na zły stan zdrowia. Delegacja strażaków złożyła mu wizytę w domu.

W 2000 roku Gmina Szaflary doposażyła naszą jednostkę w najbardziej potrzebny sprzęt i umundurowanie. Zakupiono pompę pływającą Niagarę, piłę łańcuchową do drewna Husqvarna, hełmy PH-5 8 sztuk i inny drobny sprzęt pożarniczy.

Rok 2001 zakup dresów dla MDP, wykonanie metalowej, otwieranej zasuwy do zastawki i prowizorycznej suszarni na węże. Następnie rok 2002 otrzymano z UG ubrania koszarowe, radiotelefon GM-360, 2003 rok - ma¬lowanie dachu na remizie, 2004 ubrania specjalne USP, mundurki „moro” dla MDP.

W 2005 roku, po długich staraniach o budowę zbiornika przeciwpoża¬ rowego, została tylko wykonana druga zastawka w dolnej części miejscowości. Obok zastawki został wykonany i utwardzony wygodny plac manewrowy. Rok później gmina w ramach wymiany starych motopomp zakupiła dla naszej jednostki nową motopompę TOHATSU. Natomiast w 2007 roku, w celu poprawy efektywności alarmowania jednostka została wyposażona w terminal DTG-53 do przesyłania sms alarmowych do poszczególnych druhów. W 2008 roku została wykonana posadzka z grubych płytek ceramicznych.

Jóef Gacek i Adam Chrobak